वि.सं.   बुधबार, माघ ८, २०७६   तदनुसार  22 January 2020

LIVE UPDATE | ठाकुरबाबा नगरपालिका, बर्दिया

        बअ सम्बाददाता   |   प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १४, २०७४ ।    
Loading...
मेयरमा ने.क.पा. एमालेका उम्मेदवार घननारायण श्रेष्ठ र उप-प्रमुखमा ने.क.पा. माओबादी केन्द्रका उम्मेदवार कृष्णा कुश्मा थारु विजयी ।
=====================================
ठाकुरबाबा १ देखी ७ सम्मको मतगणना सकिएको छ । अहिले वडा नं- ८ र ९ जारी छ ।
==========================================
ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नं ७ को वडा अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका पदम खड्का विजयी । 
==========================================
मेयर / उपमेयर ( मिती: २०७४ असार १८ गते बिहान १०:४५ )
एमाले – घननारायण श्रेष्ठ ५९८२, उपमेयर – बिना भट्टराई ५७५४
माओवादी – नेत्रराज आचार्य ५०२४, उपमेयर – कृष्णा कुष्माथारु ५३१७
कांग्रेस – मक्कुराम थारु ३७९७, उपमेयर – लिला भाट ३८९८
===========================================
मेयर / उपमेयर ( मिती: २०७४-०३-१८ , 7:20am)
एमाले – घननारायण श्रेष्ठ ५७००, उपमेयर – बिना भट्टराई ५४७१
माओवादी – नेत्रराज आचार्य ४८२५, उपमेयर – कृष्णा कुष्माथारु ५१३८
कांग्रेस – मक्कुराम थारु ३४८५, उपमेयर – लिला भाट ३५८८
============================================
ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नं ६ को वडा अध्यक्षमा नेकपा एमालेका भवानी भुसाल प्यानल सहित विजयी।
============================================
ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नं ५ को वडा अध्यक्षमा नेकपा एमालेका गंगाराम खनाल प्यानल सहित विजयी।
============================================
ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्वर ४ को वडा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका शेर बहादुर थारु प्यानल सहित विजयी।
===================================================
मेयर / उपमेयर ( मिती: २०७४ असार १७ , 4:०० PM)
एमाले – घननारायण श्रेष्ठ ४३१९, उपमेयर – बिना भट्टराई ४१२०
माओवादी – नेत्रराज आचार्य ४०११, उपमेयर – कृष्णा कुष्माथारु ४२७५
कांग्रेस – मक्कुराम थारु  २४५८, उपमेयर – लिला भाट २५४१
==================================================
ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नं ३ को वडा अध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार श्रीकृष्ण थारु प्यानल सहित विजयी।
==================================================
मेयर / उपमेयर ( मिती: २०७४ असार १७ विहान १०:०० बजे ।)
एमाले: ३६४७/३४९९
माओवादी केन्द्र: ३४९६/३७७४
नेपाली काँग्रेस: १९८७/२०७२
====================================================
मेयर / उपमेयर (गणना भएको वडा नं -१, २, ३ र ४) मिती: २०७४ असार १७ , २:०० AM
एमाले – घननारायण श्रेष्ठ २८७५, उपमेयर – बिना भट्टराई २७६१
माओवादी – नेत्रराज आचार्य २७१८, उपमेयर – कृष्णा कुष्माथारु २८९५
कांग्रेस – मक्कुराम थारु १६५८, उपमेयर – लिला भाट १६९५
===========================================
 ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्वर २ को वडा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका हरीराम थारु प्यानल सहित विजयी।
===================================================
मेयर / उपमेयर (गणना भएको वडा नं -१, २ र ३)
एमाले – घननारायण श्रेष्ठ २३४१, उपमेयर – बिना भट्टराई २२७४
माओवादी – नेत्रराज आचार्य २०८९, उपमेयर – कृष्णा कुष्माथारु २२५६
कांग्रेस – मक्कुराम थारु १३१९, उपमेयर – लिला भाट १३८८
===========================================
मेयर / उपमेयर (गणना भएको वडा नं -१, २ र ३)
एमाले – घननारायण श्रेष्ठ २०११, उपमेयर – बिना भट्टराई १९१४
माओवादी – नेत्रराज आचार्य १७७४, उपमेयर – कृष्णा कुष्माथारु १९२९
कांग्रेस – मक्कुराम थारु ११३४, उपमेयर – लिला भाट ११९८
राप्रपा – श्रीराम थारु ४२, उपमेयर – अमृता खडका ५१
स्वतन्त्र – खुसीराम थारु १५८ स्वतन्त्र – राम बहादुर शाही १४
==============================================
ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर १ मा माअाेबादी केन्द्रका श्यामलाल थारु प्रतीक सहितकाे प्यानल विजयी ।
================================================

मेयर / उपमेयर (गणना भएको वडा नं -१, २ र ३)
एमाले – घननारायण श्रेष्ठ १७२६, उपमेयर – बिना भट्टराई १६७७
माओवादी – नेत्रराज आचार्य १५५५, उपमेयर – कृष्णा कुष्माथारु १६२९
मेयर कांग्रेस – मक्कुराम थारु ९३८, उपमेयर – लिला भाट १००८
राप्रपा – श्रीराम थारु ६६, उपमेयर – अमृता खडका ६५
स्वतन्त्र – खुसीराम थारु ४९ स्वतन्त्र – राम बहादुर शाही १९

==============================================

मेयर / उपमेयर वडा अध्यक्ष (गणना भएको वडा नं -२ र ३) समय: १०:०५PM
एमाले
घननारायण श्रेष्ठ — ७५४ / विना भट्टराई — ७४५ / वडा अध्यक्ष- ७३८
माओवादी केन्द्र
नेत्रराज आचार्य — ५८६ / कृष्ण कुश्मा थारु — ५८९ / वडा अध्यक्ष- ५३३
नेपाली कांग्रेस
मख्कु चौधरी — २४३ / लिला भाट — २४९ / वडा अध्यक्ष-२७०

==============================================

मेयर / उपमेयर वडा अध्यक्ष (गणना भएको वडा नं – ३)
एमाले
घननारायण श्रेष्ठ — ५०५ / विना भट्टराई — ५०१ / वडा अध्यक्ष- ५२५
माओवादी केन्द्र
नेत्रराज आचार्य — १५३ / कृष्ण कुश्मा थारु — १५४ / वडा अध्यक्ष- १२७
नेपाली कांग्रेस
मख्कु चौधरी — ४४ / लिला भाट — ३८ / वडा अध्यक्ष-३४

==============================================

मेयर / उपमेयर (गणना भएको वडा नं -१, २ र ३)
माओवादी केन्द्र
नेत्रराज आचार्य — १२२९ / कृष्ण कुश्मा थारु — १३०६
एमाले
घननारायण श्रेष्ठ — ८४३ / विना भट्टराई — ७८९
नेपाली कांग्रेस
मख्कु चौधरी — ७१९ / लिला भाट — ७८३

=============================================

मेयर / उपमेयर (गणना भएको वडा नं -१ र ३)
माओवादी केन्द्र
नेत्र आचार्य — ७६७ / कृष्ण कुश्मा थारु — ८०९
एमाले
घननारायण श्रेष्ठ — ७२८ / विना भट्टराई — ७००
नेपाली कांग्रेस
मख्कु चौधरी — ४०१ / लिला भाट — ४२४

=============================================

मेयर / उपमेयर (गणना भएको मत संख्या: १०४१ / वडा नं -१)
माओवादी केन्द्र
नेत्र आचार्य — ३८० / कृष्ण कुश्मा थारु — ४११
एमाले
घननारायण श्रेष्ठ — ३११ / विना भट्टराई — २९९
नेपाली कांग्रेस
मख्कु चौधरी — २२७ / लिला भाट — २३६
=============================================

ठाकुरबाबा नगरपालिका
७०० मत गणना
मेयर
नेपाली कांग्रेस – मक्कुराम थारु १६१, उपमेयर – लिला भाट १७३
ने.क.पा. एमाले – घननारायण श्रेष्ठ २०१, उपमेयर – बिना भट्टराई १८६
माओवादी केन्द्र – नेत्रराज आचार्य २३५, उपमेयर – कृष्णा कुष्माथारु (आस्था) २६४

========================================================
मेयर
नेपाली कांग्रेस – मक्कुराम थारु ६९, उपमेयर – लिला भाट ७६
ने.क.पा. एमाले – घननारायण श्रेष्ठ १०७, उपमेयर – बिना भट्टराई ९७
माओवादी केन्द्र – नेत्रराज आचार्य १०४, उपमेयर – कृष्णा कुष्माथारु (आस्था) १२४
राप्रपा – श्रीराम थारु २, उपमेयर – अमृता खडका २
स्वतन्त्र – खुसीराम थारु १९
स्वतन्त्र – राम बहादुर शाही ०

 

==================================================

 

मेयर / उपमेयर ( वडा नं -१)
नेपाली कांग्रेस
मख्कु चौधरी — ६९ / लिला भाट — ७६
एमाले
घननारायण श्रेष्ठ — १०७ / विना भट्टराई — ९५
माओवादी केन्द्र
नेत्र आचार्य — १०४ / कृष्ण कुश्मा थारु — १२४

==============================================

मेयर / उपमेयर (गणना भएको मत संख्या: १४१ / वडा नं -१)
नेपाली कांग्रेस
मख्कु चौधरी — २८ / लिला भाट — २०
एमाले
घननारायण श्रेष्ठ — ४९ / विना भट्टराई — ४४
माओवादी केन्द्र
नेत्र आचार्य — ४१ / कृष्ण कुश्मा थारु — ४८

=============================================

ठाकुरबाबा नगरपालिकामा १४१ मत गन्दा मेयर, उपमेयर, वडा नं १ का वडा अध्यक्षको मत परिणाम:

नेका: मेयर २८ उपमेयर २० अध्यक्ष ३३
एमाले: मेयर ४९ उपमेयर ४४ अध्यक्ष ४०
माओबादी केन्द्र: मेयर ४१ उपमेयर ४८ अध्यक्ष ४८
राप्रपा: मेयर 0 उप १ अध्यक्ष ४

==============================================

ठाकुरबाबा नगरपालिकामा ४१ मत गन्दा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षको मत परिणाम:

माके: मेयर १६ उप १४ अध्यक्ष १६
एमाले: मेयर १४ उप ११ अध्यक्ष १३
नेका: मेयर ६ उप ८ अध्यक्ष ५
राप्रपा: मेयर 0 उप १ अध्यक्ष २

===========================================================

ठाकुरबाबा नगरपालिकामा बिहान ५ बजेबाट मत गणना शुरु भएको छ । लामो छलफल पश्चात अहिले मत गणना जारी छ । ठाकुरबाबा नपा वार्ड नम्बर १ बाट मत गणना शुरु भएको छ ।

माओबादी केन्द्र: १५
नेकपा एमाले: १०
नेपाली काङ्रेस: ५

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: